Alapinformáció

A Széchenyi Tőkebefektetési Alapot a magyar állam 100 százalékos tulajdonában álló Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. hozta létre 2011-ben, az Európai Unió forrásaiból finanszírozott regionális operatív programok kockázati tőkeprogramjának megvalósítására, az Új Széchenyi Terv részeként. Létrejöttekor az alap befektetési tevékenysége hiánypótló kezdeményezésként jelent a magyar tőkepiacon.

Az SZTA kerete induláskor 14 milliárd forint volt, amelyet 85 százalékban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 15 százalékban pedig a magyar költségvetés finanszírozott. Az összeg a magyarországi régiókban egyenlő mértékben volt felhasználható tőkebefektetésekre. 2017-től az SZTA jegyzett tőkéje 22 milliárd forintra nőtt, a 8 milliárd forint tőkeemelés forrása az európai uniós források visszaforgó része.

A Széchenyi Tőkebefektetési Alap annak érdekében jött létre, hogy kisebbségi tulajdonostársként kockázati tőkét biztosítson a növekedési potenciállal rendelkező hazai kis- és középvállalkozások számára. A tőkeinjekció mellett stratégiai szintű üzleti-pénzügyi tanácsadási szolgáltatással is segíti a portfóliótársaságok növekedését, termékfejlesztését, piaci bővülését, exporttevékenységét, munkahely-teremtési céljait, illetve strukturális átalakulását.

Az alap célja, hogy a nemzetgazdasági szempontból jelentős, ugyanakkor a piaci kockázati tőkebefektetők figyelmén többségében kívül eső szektorok vállalkozásait tőke oldalon támogassa. Az alap befektetési politikája ezáltal ösztönzi a gazdasági növekedést, a foglalkoztatás bővülését, a leszakadó régiók felzárkózását és az európai uniós források minél hatékonyabb területi felhasználását is szolgálja.

Az SZTA tevékenysége során külön figyelmet fordít azon társaságokra, amelyek működése innováción alapul, exportképesek és meghatározó befolyással bírnak valamely elmaradott régióban vagy hagyományos hazai iparágban. A tőkebefektetésnek nem előfeltétele az innovatív tevékenység, de mivel az nagyobb növekedési potenciált rejt, előnyt élvez a döntésnél.

Az alap jellemzően 30 és 480 millió forint (100.000 és 1.600.000 eurónak megfelelő forintösszeg) közötti értékű kockázati tőkét fektethet be a kkv-kba, de a társbefektetéseknek köszönhetően ennél nagyobb tőkeigénnyel rendelkező vállalkozások is fordulhatnak hozzá tőkeforrásért. Egy-egy vállalkozás esetében jellemzően 3-5 éves befektetési időszakkal tervez.

Az Alap által megszerzett tulajdonrész nagysága főszabályként 10-49% között lehet („csendestársi” befektetés).

Az SZTA a rendelkezésére álló tőkeforrásait várhatóan 2025 végéig helyezheti ki, és futamideje 2030 végéi tart.