A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. első tőkealapján, a Széchenyi Tőkebefektetési Alapon (SZTA) keresztül működésének első 5 éve alatt, 2011 és 2016 között csaknem 100 tőkebefektetést hajtott végre mintegy 12,8 milliárd forint értékben, amivel a hazai kockázatitőke-piac legaktívabb, illetve a legnagyobb cégportfólióval rendelkező tőkebefektetőjévé vált.

A tőkebefektetési volumen ugrásszerű növekedése 2013-tól indult meg, az ezt követő három év hazai kockázatitőke-befektetések jelentős hányada (hozzávetőlegesen egyharmada) az SZTA tranzakcióihoz köthető.

Az SZTA 2017-től ismét befektethet hazai kis- és középvállalkozásokba, immár kibővített, összesen 22 milliárd forintos tőkekeretből.

Az alábbi ábrán éves bontásban megtekinthető az SZTA tőkebefektetéseinek száma, a tőkebefektetések összértéke, valamint az exitek és részexitek száma. Az egyes évek kumulált adatai a zöld pöttyökre való kattintással érhetőek el.

Tőkebefektetések száma
(kumulált adat)
13
2012
30
2013
60
2014
85
2015
96
2016
96
2017
Tőkebefektetés értéke
(milliárd Ft – kumulált adat)
0.9
2012
2.5
2013
7.2
2014
10.9
2015
12.8
2016
12.8
2017
Exitek és részexitek száma
(kumulált adat)
0
2012
3
2013
5
2014
16
2015
19
2016
29
2017

EGYEDI TŐKEPROGRAM MAGYARORSZÁGON

Az SZTA tőkebefektetési tevékenységéhez hasonló korábban ebben a formában nem létezett a hazai tőkepiacon, az eddig tapasztalt piaci visszajelzések azonban alátámasztják a szükségességét. Teljes mértékben megfelel az uniós forrásfelhasználási feltételeknek és a magyar piaci igényekhez igazodik. Az évtizedek óta a hazai piacon tevékenykedő állami és hazai tőkebefektetők mellett hiánypótló alternatívát kínál a hazai kis- és középvállalkozások számára. A transzparens és ellenőrzött működést pedig nemcsak az ellenőrző hatóságok, de a piac is visszaigazolja.

A Széchenyi Tőkebefektetési Alap egy egyedi európai bizottsági engedéllyel bíró, korában 14, 2017-től 22 milliárd forint keretösszegű, elsősorban a hagyományos iparágakra fókuszáló kockázati tőkeprogram. Tevékenységével aktívan részt vesz az egyes piaci szektorok nemzetközi sikerének megalapozásában, illetve a hazai vállalkozások együttműködési lehetőségeinek megteremtésében. Tőkebefektetései által a magyar vállalkozások úgy képesek a nyugat-európai és távol-keleti beszállítók versenytársaivá válni, hogy közben magyar tulajdonban maradnak.

AZ SZTA AKTIVIZÁLTA A PRIVÁT TŐKÉT

Az európai bizottsági elvárásoknak megfelelően az uniós forrásból nyújtott kockázati tőkének minden esetben ösztönözniük kell a magántőke-befektetéseket, lehetőséget kínálva ezzel a privát vagyonok mozgósításához. Az uniós forrással történő társulás a legtöbb privát szereplőnek megéri: a közös befektetés hatására mozgásterük növekszik, miközben üzleti kockázatuk csökken. Bár az SZTA esetében nem volt előírás, az alap befektetései 2016-ig mégis több mint 30 százaléknyi magántőkét mozgósítottak, akik az SZTA nélkül feltehetőleg nem hajtották volna végre a befektetéseket.

AZ SZTA HOZZÁJÁRULT A KKV-K INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK ERŐSÖDÉSÉHEZ

A Széchenyi Tőkebefektetési Alap befektetései során nagy hangsúlyt fektet a hagyományos ágazatok vállalkozásainak támogatására, az elmúlt évek eredményei azonban megmutatták: a portfóliócégek a hazai kkv-szektor átlagánál jóval jelentősebb mértékben valósítanak meg saját fejlesztéseket. Az innováció a kockázati tőkebefektetéssel szükségszerűen együtt jár, az innováció biztosította növekedési potenciál kihasználásához a megfelelő mértékű anyagi forrás elengedhetetlen. Ebből következően az SZTA résztulajdonában álló vállalkozások több mint háromnegyede végez innovációs tevékenységet valamilyen formában.

AZ SZTA TÁMOGATJA A KKV-K EXPORTTEVÉKENYSÉGÉT

Az SZTA partnercégeinek több mint fele nemcsak a régiós és országos, de a nemzetközi piacokon is aktív szereplőként jelenik meg. Noha a hazai kkv-k több mint 12 százaléka végez exporttevékenységet, az SZTA portfóliócégek 60 százaléka értékesíti termékeit és szolgáltatásait külföldre, vagy tervezi a közeljövőben a külpiacra lépést.

AZ SZTA BEFEKTETÉSEI RÉVÉN SZÁMOS ÚJ MUNKAHELY JÖTT LÉTRE

Az Alap portfóliójába tartozó vállalkozások a tőketámogatás előtt összesen nagyjából 1000 főt foglalkoztattak, és humánerőforrás-fejlesztésüket saját növekedésüktől tették függővé. A befektetések a foglalkoztatottsági arányokban is javulást hoztak, eddig összesen több mint 3000 munkahely létrehozásához és megtartásához járultak hozzá.

AZ SZTA TŐKEKONSTRUKCIÓJA ELŐSEGÍTI A TOVÁBBI FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK MEGSZERZÉSÉT

A Széchenyi Tőkebefektetési Alap befektetései a vállalkozások tőkehelyzetét jelentősen megerősítették, ennek köszönhetően 2016-ig összesen mintegy 2 milliárd forint pályázati forrás vált hozzáférhetővé a portfóliócégek számára. Emellett olyan további finanszírozási lehetőségek (bankhitelek, egyéb hitel alapú pénzeszközök, második körös tőkebefektetések stb.) is megnyíltak előttük, amelyekkel korábban nem tudtak volna élni.

AZ SZTA A TŐKEIGÉNNYEL RENDELKEZŐ KKV-K RENDKÍVÜL SZÉLES SKÁLÁJÁT VIZSGÁLTA MEG

Az SZTA működésének első öt éve alatt összesen több mint 700 hazai kis- és középvállalkozás érdemi megkeresését vizsgálta meg összesen több mint 75 milliárd forint értékben. Elsősorban a hét magyarországi régióban a hagyományos iparágakban tevékenykedő hazai kis- és középvállalkozások után kutatott, de emellett az akár több évtizede működő cégeknek, illetve a saját tőkekonstrukciós feltételeinek megfelelő induló vállalkozásoknak is kockázati tőkét biztosított. Az egyes cégekbe 26 és 240 millió forint közötti összegeket fektetett be, a vállalkozáshoz átlagosan kihelyezett tőke nagyságának átlaga 132 millió forint.

A portfólióban jelenleg arányosan oszlik meg a startup életszakasz, spin-off vállalkozások és a késői fázis finanszírozása.

AZ SZTA VALAMENNYI MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN HELYEZETT KI TŐKÉT

A Széchenyi Tőkebefektetési Alap a hét magyarországi régióban a tőkeprogram előírásainak megfelelően közel egyenlő arányban helyezett ki kockázati tőkét. A legtöbb portfólió vállalkozás a közép-magyarországi és a nyugat-dunántúli régióból került ki, de a további öt régióban is legalább 1,6 milliárd Ft forrást biztosított a vállalkozások részére.

AZ SZTA SZÉLESKÖRŰ SZAKMAI TUDÁST HALMOZOTT FEL

Az SZTA immáron több mint hat éve működő munkaszervezete a legnagyobb releváns tapasztalattal bíró szakemberekből áll. Az alap hatéves működése során munkatársai átfogó ismereteket szereztek az SZTA kiemelt iparágaiban (fém- és gépipar, egészségügy és biotechnológia, környezetipar, IT, valamint divat- és designipar) tapasztalható piaci viszonyok, trendek és iparági sajátosságok alakulásáról. Ráadásul az SZTA tevékenységének köszönhetően az azonos ágazatú cégek csoportjára szinergia is felépíthető, ami újabb növekedési potenciált kínál az érintett vállalkozásoknak.

Mindezt a tudást a cégportfóliók részére történő üzleti-pénzügyi szaktanácsadás során felhasználva az alap számos területen tudja segíteni és támogatni a portfóliócégek sikeres működését, ezáltal pedig aktívan részt vesz az egyes szektorok nemzetközi versenyképességének megalapozásában.

A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. rendelkezik mindazzal az intézményi kapacitással és szabályozottsággal, amely lehetővé teszi számára, hogy továbbra is aktív szerepet vállaljon az európai uniós források még hatékonyabb felhasználásában. Az alapkezelő egyedi tőkeprogramjai iránt tapasztalható, évről évre növekvő érdeklődés bebizonyítja, hogy a vissza nem térítendő támogatások, illetve a kedvezményes hitelek mellett is van igény olyan tőkekonstrukcióra a hazai kis- és középvállalkozások körében, amely egy kiszámítható hozamelvárás mellett az alapítókat hozza kivásárlási pozícióba. Ez nemcsak a beszállító vállalkozásoknál, de a generációváltás előtt álló családi cégeknél is kiemelt szempont.