1. Csekély összegű tőkebefektetés

A Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) 2011 júniusában kezdte meg csekély összegű (ún. de minimis) támogatás jogcímen a tőkebefektetési tevékenységét. Az Alap ezen termék esetében maximum 200.000 EUR-nak megfelelő forintösszegig (jellemzően 30 és 60 millió forint között) fektet be, amelyhez maximálisan a befektetett tőke kétszeresének megfelelő tagi kölcsön kapcsolódhat. A csekély összegű támogatást az SZTA az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályai alapján nyújtja.

Letöltés:

A nyilvános term sheet mintája a felek közötti tőkebefektetés lényeges feltételeit állapítja meg, az alap végleges döntését megelőzően. A term sheet egy szabályozási keret, amely egyes konkrét ügyletek esetében új tartalmi elemekkel kiegészülhet. A befektetés megvalósulásának feltétele elsődlegesen a befektető igazgatósága által meghozott jóváhagyás megléte, majd a befektetést fogadó társaság és az alap által elfogadható tranzakciós dokumentáció elkészítése és megkötése, valamint a tranzakciós dokumentációban előírt feltételek teljesülése.

2. Induló kisvállalkozások kezdeti finanszírozása

Az SZTA-nak lehetősége van arra, hogy olyan, induló fázisban lévő vállalkozásokat finanszírozzon társbefektetői vagy alapítói közös kockázatvállalással, amelyek jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek. Fontos hangsúlyozni, hogy ezen termék esetében jellemzően nem a klasszikus seed vagy startup fázis finanszírozása történik, hanem a befektetés alapja a korábbi sikeres vállalkozási tevékenység, a felkészült menedzsment és a közös pénzügyi kockázatvállalás.

A finanszírozás maximum értéke (tagi kölcsönnel együtt) innovatív vállalkozás esetén 1,6 millió EUR-nak megfelelő forintösszeg (megközelítőleg 500 millió forint). Ezen konstrukciónál kitétel, hogy a társaság öt évnél fiatalabb, nem összefonódás útján jött létre, nem más vállalkozás tevékenységét vette át és működése során még nem fizetett osztalékot.

Letöltés:

A Széchenyi Tőkebefektetési Alap nyilvános term sheet mintája a felek közötti tőkebefektetés lényeges feltételeit állapítja meg, az SZTA végleges döntését megelőzően. A term sheet egy szabályozási keret, amely egyes konkrét ügyletek esetében új tartalmi elemekkel kiegészülhet. A befektetés megvalósulásának feltétele elsődlegesen a befektető igazgatósága által meghozott jóváhagyás megléte, majd a befektetést fogadó társaság és az alap által elfogadható tranzakciós dokumentáció elkészítése és megkötése, valamint a tranzakciós dokumentációban előírt feltételek teljesülése.

További letöltés

Tőkebevonás - jelentkezési lap

A tőkebefektetést igénylő társaság által kitöltött jelentkezési lap kitöltésének vagy one pager megküldésének célja, hogy a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. munkatársai a legfontosabb információk alapján a továbblépés lehetőségét megvizsgálják (például felkészülni egy esetleges személyes találkozóra). A jelentkezési lap befogadása az alapkezelő részéről még nem jelent befektetési kötelezettségvállalást vagy arra utaló magatartást a társaság felé, ez a tőkebefektetést előkészítő folyamat első lépése.

 

One pager letöltése: PDF formátumbanMS Word formátumban

Belépő szerződés

A belépő szerződés egy olyan megállapodás, amely a felek között a befektetési tárgyalássorozat elején vagy azt megelőzően jön létre. A megállapodás aláírása egyik fél számára sem jelent befektetési szerződéskötési kötelezettséget vagy kizárólagosságot. Célja, hogy biztosítsa a felek együttműködését, érdekeinek védelmét, illetve rögzítse a befektetési folyamat lényeges kereteit, folyamatát. Az alap a megállapodás aláírását követően vizsgálja tovább a befektetést.

 

Belépő szerződés letöltése (PDF)

1. melléklet letöltése: Ügyfélnyilatkozat/Befektetést kizáró feltételek listája (PDF)

2. melléklet letöltése: Átláthatósági nyilatkozat

Az SZTA tőkekonstrukcióinak feltételei és keretei

A Széchenyi Tőkealap hat év alatt összesen öt, különböző feltételekhez kötött tőketerméket kínált a hazai kkv-k számára. 2011-ben a „de minimis”, avagy csekély összegű tőkebefektetési konstrukcióval indult el, az Alap termékportfóliója 2013 júniusában az Európai Bizottság egyedi engedélye alapján létrehozott három újabb, az Európai Unióban egyedülálló tőketerméket vezetett be a hazai tőkepiacra. Az SZTA egyedi EUB engedélye az egyetlen strukturális alapok forrásait használó teljes körű termékleírás, amely hazai kezdeményezésre valósult meg 2004 óta. A megváltozott szabályozási keretek alapján 2015-től az induló vállalkozásoknak kínált tőketermék ismét átdolgozásra került.

 

Az alap valamennyi befektetési döntése a vállalkozás üzleti tervén alapul, amely részletesen tartalmazza a termék, az értékesítés és a jövedelmezőség alakulását, ezzel alátámasztva a projekt előzetes életképességét. A befektetési lehetőségeket az alap több lépcsőben, a kockázatokat mérlegelve értékeli ki részletesen, illetve a kilépés lehetőségeit és módjait is elemzi, ezzel leszűkítve a projektek körét azokra, amelyek összhangban állnak a befektetési stratégiájával.

 

A pozitív döntést követően az alap minden esetben kisebbségi tulajdonrészt szerez a vállalkozásban. Jellemzően 3-5, de legfeljebb 7 éves befektetési időszak után, a vállalkozás alapítóival előre egyeztetett ütemben és módon lép ki a cégből, szem előtt tartva azt a célt, hogy a vállalkozás hosszú távú növekedési pályára álljon. A befektetési időszakot követően az SZTA elsődlegesen az alapítók részére értékesíti tulajdonrészét.

 

A magánbefektetőkhöz (üzleti angyalokhoz és piaci kockázatitőke-befektetőkhöz) képest a Széchenyi Tőkebefektetési Alap alacsonyabb éves hozamot vár el, ugyanakkor arra törekszik, hogy minden befektetése sikeres legyen. Fókuszába kerülnek ezért a hagyományos iparágakban tevékenykedő innovatív vállalkozások, amelyektől eltérő mértékű növekedés várható el, mint például egy IT-startuptól. Az SZTA továbbá már bizonyított, elemezhető múlttal rendelkező cégekbe fektet. Szintén lényeges, hogy az alap legfeljebb 49 százalékos tulajdonrészt szerez a célvállalkozásban, és nem vesz részt a napi irányításban.